bathrwms bach gan fflam eryri - ystafelloedd ymolchi golgeldd cymru

Gwaith Plymio ac Ystafelloedd Ymolchi yng ngogledd Cymru

Dyma i chi enghreifftiau o ystafelloedd ymolchi mae Fflam Eryri wedi eu gosod yng ngogledd Cymru.

Gosod Ystafelloedd Ymolchi

Gosod Ystafelloedd Ymolchi

Roedd y prosiect yma’n cynnwys cynllunio a gosod ystafell ymolchi ac ystafell gawod en-suite. Bu i ni wneud yr holl waith o’r dechrau i’r diwedd – y cynllunio, y plymio, y gwaith trydanol, y gwaith gosod a’r teilsio.

Mae gwaith trydanol a theilsio yn rhan o’n gwasanaeth wrth osod unedau a gwneud gwaith plymio mewn ystafelloedd ymolchi. Serch hynny, dydyn ni ddim yn ymgymryd ag unrhyw waith trydanol a theilsio fel arall.


Ystafell Ymolchi

Ystafell Ymolchi

Ystafell Ymolchi newydd sbon yn Rhos Isaf, Caernarfon. Ni oedd yn trefnu’r holl waith gan gynnwys y plastro, y plymio, y gwresogi, y teilsio a’r gwaith o osod yr unedau.


Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth llenwch y ffurflen gysylltu neu cysylltwch â'r:

Uned 6, Iard yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH, UK

phone 01492 642222
email ger at fflameryri dot co dot uk

www.fflameryri.co.uk